Broedgebieden / Bescherming /
Dwingelderveld

Hemelsbreed is het zo'n 25 kilometer afstand van het FochteloŽrveen naar het Dwingelderveld. Voor kraanvogels dus 'om de hoek'. Geen wonder dat er een relatie is tussen de kraanvogelontwikkelingen in beide gebieden.

Verkenningen vanaf 2005
Na twee jaar van verkennen in 2005-2006 gaat het kraanvogelpaar in het Dwingelderveld in 2007 daadwerkelijk tot broeden over. Het legsel mislukt en het paar verkast naar het FochteloŽrveen, waar de vogels blijven.

In 2011 zit er weer een paar in het Dwingelderveld en wordt er gebroed, maar zowel legsel als nalegsel mislukken. Na het mislukken van een legsel in 2012 is het nalegsel goed voor 2 kuikens. Eťn ervan wordt vliegvlug. In 2013 mislukt het legsel en is er opnieuw een nalegsel dat 2 kuikens oplevert. Eťn van de kuikens vliegt uit. In 2014 vliegen er 2 kuikens uit het eerste nest! 

In 2015 zijn er voor het eerst twee broedparen. Het nieuwe broedpaar heeft geen succes, maar het andere paar heeft weer 2 kuikens waarvan er 1 uitvliegt.

Voor meer informatie, zie de jaarrapporten van het Dwingelderveld die elk jaar worden samengesteld door Joop Kleine.


delenNu de Nederlandse broedpopulatie groeit, wordt ook de betekenis van de pleisterplaats FochteloŽrveen groter. Voor beschermers is het belangrijk om te weten welke maatregelen je kunt treffen om deze ontwikkeling te bevorderen. 

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989

Het Fochteloërveen / Gebouwd door Boheemen.nl