Home / Kraanvogels / Nieuws /
Foto's / Links / Pleisterplaatsen
Verzamelplaatsen Duitsland

Van onze oosterburen is bekend dat kraanvogels in de nazomer verzamelen in een gebied van ca. 50 kilometer. Eerst komen hier de zogenaamde vrijgezellengroepjes, vervolgens de broedparen zonder jongen en daarna de paren met jongen.

Onze Nederlandse kraanvogels die zich verzamelen in het FochteloŽrveen, vertrekken halverwege september in oostelijke richting. Waarschijnlijk vliegen ze naar de verzamelplaats in het Vehenemoor bij Oldenburg. Dit vermoeden is gebaseerd op jarenlange meldingen van groepjes vliegend in die richting, kort nadat groepjes vanuit het FochteloŽrveen zijn vertrokken.

In de loop van september worden kleine verzamelplaatsen verlaten en trekken de kraanvogels naar grote pleisterplaatsen in Zweden, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Hier komen ze met tienduizenden bij elkaar. Samen vormen de pleisterplaatsen de westelijke trekbaan van de kraanvogels door Europa.  In de loop van herfst en winter verschuiven de grote groepen geleidelijk in zuidelijke richting.De belangrijke pleisterplaatsen voor kraanvogels in Europa. Zie deze link.


delen

Het gaat niet slecht met de bescherming van kraanvogels in Nederland, maar het kan zeker beter! Dit menu geeft informatie over wet- en regelgeving, over knelpunten in broedgebieden en op verzamelplaatsen en doet aanbevelingen voor een betere bescherming. In dit menu leest u aan welke voorwaarden een broedgebied moet voldoen, om kans te maken om uitgekozen te worden door de zeer selectieve en behoedzame kraanvogel. 

Vervolgens vindt u informatie over de ontwikkelingen in huidige broedgebieden en criteria voor potentiŽle broedgebieden. 

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989

Het Fochteloërveen / Gebouwd door Boheemen.nl