Home / Kraanvogels / Nieuws /
Foto's / Links / Pleisterplaatsen
Wat is een pleisterplaats?

Pleisterplaatsen zijn plaatsen langs de trekroute, waar een trekvogel een tussenstop kan maken om te rusten en te foerageren.  

Libbert (1936) onderscheidt twee soorten pleisterplaatsen: verzamelplaatsen en rustplaatsen.  Verzamelplaatsen komen alleen voor in broedgebieden, rustplaatsen langs de trekwegen.  

Op de verzamelplaats komen de kraanvogels samen voor de herfsttrek en blijven ze wekenlang in het gebied. ’s Morgens verlaten de kraanvogels groepsgewijs de slaapplaats om voedsel te zoeken in de omgeving; ‘s avonds keren ze weer terug naar de verzamelplaats.  

Verzamelplaatsen worden in het voorjaar veel minder bezocht dan in de herfst, omdat de terugtrek veel sneller verloopt dan de trek naar de winterverblijfplaats. 

delen

Het gaat niet slecht met de bescherming van kraanvogels in Nederland, maar het kan zeker beter! Dit menu geeft informatie over wet- en regelgeving, over knelpunten in broedgebieden en op verzamelplaatsen en doet aanbevelingen voor een betere bescherming. In dit menu leest u aan welke voorwaarden een broedgebied moet voldoen, om kans te maken om uitgekozen te worden door de zeer selectieve en behoedzame kraanvogel. 

Vervolgens vindt u informatie over de ontwikkelingen in huidige broedgebieden en criteria voor potentiėle broedgebieden. 

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
Fochteloėrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989

Het Fochteloërveen / Gebouwd door Boheemen.nl