Home / Kraanvogels / Nieuws /
Foto's / Links / Pleisterplaatsen
Zenderonderzoek

De bewegingen van Nederlandse kraanvogels in de broedgebieden worden nauwlettend gevolgd en gedocumenteerd. Echter, wat er precies gebeurt in de periode tussen verzamelen en terugkeer naar het broedgebied, is onbekend.

Om hier meer zicht op te krijgen, ligt er het plan om, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en de Vereniging Natuurmonumenten, binnen  een aantal jaren enkele kraanvogels te zenderen. Op die wijze kan aanvullende informatie worden verzameld over het terreingebruik in de broedtijd en over de periode met kleine en grote kuikens op plekken die aan het oog onttrokken zijn.  


Ringen kraanvogels in Duitsland

Zenderonderzoek en kleurringen bieden de mogelijkheid om de bewegingen buiten de broedtijd in kaart te brengen en zo verklaringen te krijgen voor verplaatsingen. Het verhaal van de kraanvogels in Nederland kan daarmee worden gecompleteerd en dat vergroot de kans op een nieuw hoofdstuk!


delen

Het gaat niet slecht met de bescherming van kraanvogels in Nederland, maar het kan zeker beter! Dit menu geeft informatie over wet- en regelgeving, over knelpunten in broedgebieden en op verzamelplaatsen en doet aanbevelingen voor een betere bescherming. In dit menu leest u aan welke voorwaarden een broedgebied moet voldoen, om kans te maken om uitgekozen te worden door de zeer selectieve en behoedzame kraanvogel. 

Vervolgens vindt u informatie over de ontwikkelingen in huidige broedgebieden en criteria voor potentiŽle broedgebieden. 

contact
tags
Bureau De Kraanvogel
FochteloŽrveen 10
8428 RR Fochteloo
0516-588589
Het Waait
Twelloseweg 10a
7439 AS Steenenkamer
0570-618989

Het Fochteloërveen / Gebouwd door Boheemen.nl