Pleisterplaatsen Duitsland

Van onze oosterburen is bekend dat kraanvogels in de nazomer verzamelen in een gebied van ca. 50 kilometer. Eerst komen hier de zogenaamde vrijgezellengroepjes, vervolgens de broedparen zonder jongen en daarna de paren met jongen.

Onze Nederlandse kraanvogels die zich verzamelen in het Fochteloërveen, vertrekken halverwege september in oostelijke richting. Waarschijnlijk vliegen ze naar de verzamelplaats in het Vehenemoor bij Oldenburg. Dit vermoeden is gebaseerd op jarenlange meldingen van groepjes vliegend in die richting, kort nadat groepjes vanuit het Fochteloërveen zijn vertrokken.

In de loop van september worden kleine verzamelplaatsen verlaten en trekken de kraanvogels naar grote pleisterplaatsen in Zweden, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Hier komen ze met tienduizenden bij elkaar. Samen vormen de pleisterplaatsen de westelijke trekbaan van de kraanvogels door Europa. In de loop van herfst en winter verschuiven de grote groepen geleidelijk in zuidelijke richting.

De belangrijke pleisterplaatsen voor kraanvogels in Europa. Zie deze link