Broedgebieden

In 2001 broedden voor het eerst sinds eeuwen kraanvogels in Nederland. Het eerste gebied dat werd uitgekozen, was het Fochteloërveen.

In dit menu leest u aan welke voorwaarden een broedgebied moet voldoen, om kans te maken om uitgekozen te worden door de zeer selectieve en behoedzame kraanvogel. Vervolgens vindt u informatie over de ontwikkelingen per broedgebied. Eerst het Fochteloërveen, dan het Dwingelderveld en de Engbertsdijksvenen. Tot slot worden nieuwe, potentiële broedplaatsen genoemd.

Het eerste nest in het Fochteloërveen mei 2001