Wat is een pleisterplaats?

Pleisterplaatsen zijn plaatsen langs de trekroute, waar een trekvogel een tussenstop kan maken om te rusten en te foerageren.  

Libbert (1936) onderscheidt twee soorten pleisterplaatsen: verzamelplaatsen en rustplaatsen. Verzamelplaatsen komen alleen voor in broedgebieden, rustplaatsen langs de trekwegen.  

Op de verzamelplaats komen de kraanvogels samen voor de herfsttrek en blijven ze wekenlang in het gebied. ’s Morgens verlaten de kraanvogels groepsgewijs de slaapplaats om voedsel te zoeken in de omgeving; ‘s avonds keren ze weer terug naar de verzamelplaats.  

Verzamelplaatsen worden in het voorjaar veel minder bezocht dan in de herfst, omdat de terugtrek veel sneller verloopt dan de trek naar de winterverblijfplaats.