Zenderonderzoek kraanvogels

De bewegingen van Nederlandse kraanvogels in de broedgebieden worden nauwlettend gevolgd en gedocumenteerd. Echter, wat er precies gebeurt in de periode tussen verzamelen en terugkeer naar het broedgebied, is onbekend.

Om hier meer zicht op te krijgen, ligt er het plan om, in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en de Vereniging Natuurmonumenten, enkele kraanvogels te zenderen. Op die wijze kan aanvullende informatie worden verzameld over het terreingebruik in de broedtijd en over de periode met kleine en grote kuikens op plekken die aan het oog onttrokken zijn.

Zenderonderzoek en kleurringen bieden de mogelijkheid om de bewegingen buiten de broedtijd in kaart te brengen en zo verklaringen te krijgen voor verplaatsingen. Het verhaal van de kraanvogels in Nederland kan daarmee worden gecompleteerd en dat vergroot de kans op een nieuw hoofdstuk!

Waarnemingen van kraanvogels met kleurringen kunt u invoeren op de website van iCORA.de.