Dwingelderveld

paartje Dwingelderveld. Foto: B. Hooijer

Hemelsbreed is het zo’n 25 kilometer afstand van het Fochteloërveen naar het Dwingelderveld. Voor kraanvogels dus ‘om de hoek’. Geen wonder dat er een relatie is tussen de kraanvogelontwikkelingen in beide gebieden.

Verkenningen vanaf 2005
Na twee jaar van verkennen in 2005-2006 gaat het kraanvogelpaar in het Dwingelderveld in 2007 daadwerkelijk tot broeden over. Het legsel mislukt en het paar verkast naar het Fochteloërveen, waar de vogels blijven.

In 2011 zit er weer een paar in het Dwingelderveld en wordt er gebroed, maar zowel legsel als nalegsel mislukken. Na het mislukken van een legsel in 2012 is het nalegsel goed voor 2 kuikens. Eén ervan wordt vliegvlug. In 2013 mislukt het legsel en is er opnieuw een nalegsel dat 2 kuikens oplevert. Eén van de kuikens vliegt uit. In 2014 vliegen er 2 kuikens uit het eerste nest! 

In 2015 zijn er voor het eerst twee broedparen. Het nieuwe broedpaar heeft geen succes, maar het andere paar heeft weer 2 kuikens waarvan er 1 uitvliegt.

In 2016 zijn er twee broedparen en een territoriaal paar aanwezig. Beide broedparen hebben 2 kuikens waarvan er 3 uitvliegen.

In 2017 zijn er drie broedparen en een territoriumpaar. Twee van de drie broedparen krijgen kuikens. Door de droge terreinomstandigheden verliest het eerste paar de kuiken(s) na ruim een week. Het andere paar brengt 1 kuiken groot.

In 2018 zitten er al zes paren in het Dwingelderveld, waarvan twee een nest bouwen. Vier anderen hebben eieren en twee daarvan zijn succesvol. Beide paren hebben 2 kuikens die gepredeerd worden. Van twee, tweede legsels wordt 1 kuiken vliegvlug. Het broedseizoen en herfst van 2018 waren extreem droog.

Voor meer informatie, zie de jaarrapporten van het Dwingelderveld die elk jaar worden samengesteld door Joop Kleine.