Meer paren kraanvogels, weinig kuikens groot in 2018

In 2018 waren er 32 paren kraanvogels in Nederland. Daarmee is de populatie spectaculair gegroeid, met maar liefst 45% ten opzichte van 2017. Driekwart van de paren verblijft in Drenthe en Friesland. In totaal hadden ongeveer 25-26 paren een nest met eieren en daarvan kregen 12 paren kuikens. Van de 20 getelde kuikens vlogen er …

Kraanvogelkuikens slachtoffers verkeersweg mei 2018

Het is al vaak misgegaan op de Fochteloërveenweg, met kikkers, slangen en zoogdieren, maar tot op heden bleef de kraanvogel gespaard. In mei 2018 is er een nieuw dieptepunt. Ditmaal zijn twee kraanvogelkuikens gesneuveld, als gevolg van verkeers- en recreatiedruk. De Fochteloërveenweg loopt door het unieke wetland Fochteloërveen. Om de weg autoluw te krijgen, is …

In 2017 vliegen ondanks droogte 9 kraanvogels uit

In 2017 hebben kraanvogelwachters in totaal 22 territoria van de kraanvogel vastgesteld in Nederland. Broedparen met kuikens zijn gezien in Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland. Kraanvogels broeden in Nederland in uitgestrekte hoogvenen, natte heidevelden en boswachterijen met heide en vennen. Het broedsucces in Drenthe en Friesland was het afgelopen jaar matig; in Overijssel en Gelderland …

2017 kraanvogelkuikens Fochteloërveen vliegen

In 2017 zijn in het Fochteloërveen 8 paren, waarvan er 7 broeden. Tijdens het broeden gaat het bij 3 paren mis; 4 paren krijgen kuikens, 2 ervan worden vliegvlug. Droogte belemmert broedsucces In het voorjaar zorgen nieuwe paren kraanvogels voor grensconflicten. De vaste broedparen houden de gelederen gesloten. In het broedseizoen zelf zijn er weinig …

53 kraanvogels overwinterden in het Fochteloërveen 2016/17

In de winter 2016/17 overwinteren er tientallen kraanvogels in het Fochteloërveen. Naast eigen broedvogels zijn er overwinteraars uit Duitsland. Rustige slaapplaatsen in het Fochteloërveen, in combinatie met aangrenzende rustige akkers met oogstresten, zijn de sleutel van dit succes.    Het Fochteloërveen, nu al een kleine pleisterplaats In 1999 begon het sprookje, twintig jaar later broeden …