Natte zomer gunstig voor broedsucces kraanvogels

Na enkele hete, droge zomers is 2021 een opvallend nat jaar. Voor de vakantievierende mens niet altijd leuk, maar voor kraanvogels gunstig. Nederland verwelkomde maar liefst 46 paartjes, waarvan 40 een nest bouwden en eieren legden. In totaal werden 36 kuikens geboren en zijn er 21 uitgevlogen. Hierna het verslag.         Noord-Nederland blijft de bakermat …

Meer paren kraanvogels en 12 kuikens groot in 2020

Broedjaar kraanvogels 2020 in Nederland In 2020 zijn 40 paren kraanvogels geteld in Nederland; dat zijn er 5 meer dan in 2019. In totaal hebben 36 paren een nest met eieren en daarvan krijgen 13 paren kuikens. Er zijn 19 kleine kuikens geteld en daarvan vliegen er 12 uit. Noord-Nederland (30) herbergt twee derde van …

Blijf investeren in het Fochteloërveen

Steeds meer mensen komen naar het hoogveen om kraanvogels te zien. Afgelopen decennium is er voor de kraanvogels in het Fochteloërveen het een en ander gedaan door de beheerder, Vereniging Natuurmonumenten. Om een beter broedsucces te borgen, is echter nog meer nodig in het broed- en foerageergebied. Ouders met kuikens moeten foerageergebied kunnen bereiken zonder …

Kraanvogels kwetsbaar in broedjaar 2020

In 2020 broeden tien kraanvogelparen in het Fochteloërveen en worden drie kuikens groot. Droogte, concurrentie tussen kraanvogels en verstoringen houden het broedsucces onder de maat.  Twintig jaar broedende kraanvogels Het Fochteloërveen is een belangrijk hoogveengebied op de grens van Drenthe met Friesland. Er leven veel zeldzame soorten planten en dieren. Kraanvogels broeden sinds 2001 in …

Weinig kraanvogels kuikens door aanhoudende droogte – verslag broedjaar 2019

In 2019 zijn er 35 paren kraanvogels geteld in Nederland, drie meer dan in 2018. Noord-Nederland herbergt 77% van de paren, maar ook in het midden en zuiden van het land broeden kraanvogels. In totaal hadden ongeveer 25 paren een nest met eieren en daarvan kregen 9 paren kuikens. Er zijn 15 kleine kuikens geteld …

Pleisterende kraanvogels: speciaal, maar kwetsbaar

Vorige eeuw zijn veel pleisterplaatsen van kraanvogels in Nederland verdwenen door grootschalige ontginningen van veengebieden. Deze eeuw is er nieuw leven geblazen in de schaarse stukjes hoogveen die er nog zijn. Het Fochteloërveen is flink natter geworden en bovendien iets groter. Het leek alsof de kraanvogel ons voor die inspanning wilde belonen, want na eeuwenlang …

Meer paren kraanvogels, weinig kuikens groot in 2018

In 2018 waren er 32 paren kraanvogels in Nederland. Daarmee is de populatie spectaculair gegroeid, met maar liefst 45% ten opzichte van 2017. Driekwart van de paren verblijft in Drenthe en Friesland. In totaal hadden ongeveer 25-26 paren een nest met eieren en daarvan kregen 12 paren kuikens. Van de 20 getelde kuikens vlogen er …

Kraanvogelkuikens slachtoffers verkeersweg mei 2018

Het is al vaak misgegaan op de Fochteloërveenweg, met kikkers, slangen en zoogdieren, maar tot op heden bleef de kraanvogel gespaard. In mei 2018 is er een nieuw dieptepunt. Ditmaal zijn twee kraanvogelkuikens gesneuveld, als gevolg van verkeers- en recreatiedruk. De Fochteloërveenweg loopt door het unieke wetland Fochteloërveen. Om de weg autoluw te krijgen, is …

In 2017 vliegen ondanks droogte 9 kraanvogels uit

In 2017 hebben kraanvogelwachters in totaal 22 territoria van de kraanvogel vastgesteld in Nederland. Broedparen met kuikens zijn gezien in Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland. Kraanvogels broeden in Nederland in uitgestrekte hoogvenen, natte heidevelden en boswachterijen met heide en vennen. Het broedsucces in Drenthe en Friesland was het afgelopen jaar matig; in Overijssel en Gelderland …

2017 kraanvogelkuikens Fochteloërveen vliegen

In 2017 zijn in het Fochteloërveen 8 paren, waarvan er 7 broeden. Tijdens het broeden gaat het bij 3 paren mis; 4 paren krijgen kuikens, 2 ervan worden vliegvlug. Droogte belemmert broedsucces In het voorjaar zorgen nieuwe paren kraanvogels voor grensconflicten. De vaste broedparen houden de gelederen gesloten. In het broedseizoen zelf zijn er weinig …